Ogłoszenie

UWAGA! W związku z  zasadami wywozu śmieci MPGK nie odbiera odpadów zielonych z terenu ogrodów działkowych. Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD przypomina o  kategorycznym zakazie wyrzucania odpadów zielonych do ogrodowego śmietnika.

Dotychczasowe lekceważenie przez działkowców zasad segregacji śmieci powoduje konieczność ponoszenia przez ogród dodatkowych kosztów w wysokości wielokrotności jednego tygodniowego wywozu.

Będzie to skutkowało podniesieniem opłat za wywóz śmieci od jednej działki nawet do 200 zł .

Każdy jeden interwencyjny wywóz śmieci- ( zielonych) to koszt miesięcznego wywozu odpadów.

W MIESIĄCU WRZEŚNIU – DO 14.09.   BYŁY  2 WYWOZY INTERWENCYJNE.

Prosimy o zwracanie uwagi na przypadki wyrzucania odpadów zielonych na śmietnik i interweniowanie.

KAŻDA  DZIAŁKA  MA  MIEĆ KOMPOSTOWNIK!

Działkowcu  nie daj wyrzucić swoich pieniędzy na  śmietnik!!!

Hortiterapia w ROD Zalesie

Gdy tylko pogoda nabierze jesiennego charakteru do naszego ogrodu przyjeżdżać będą  podopieczni ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Nasz zarząd podpisał porozumienie w/s współpracy z dyrektorem tej placówki i w ramach hortiterapii, czyli leczenia ogrodem – wspólnie podejmiemy się terapii poprzez kontakt z przyrodą, obserwację roślin i zwierząt znajdujących się w ogrodzie oraz przez wykonywanie drobnych prac porządkowych.  Nasi działkowcy już przygotowali swoje działki aby ułatwić i uatrakcyjnić dzieciom pobyt w naszym ogrodzie. Dzięki takim zajęciom dzieci będą poznawać tajniki przyrody i nauczą się ogrodnictwa.

 Jadwiga Przepaśniak, prezes Zarządu ROD Zalesie w Rzeszowie

Dzień Działkowca w ROD „Zalesie” w Rzeszowie

Tegoroczne obchody Dnia Działkowca w ROD „Zalesie” odbyły się w dniu 31 sierpnia.

Od godziny 14-tej gromadzili się w Ogrodzie licznie przybyli działkowcy wraz z rodzinami, a także zaproszeni goście.

Działkowców i zaproszonych gości , w tym Panią Agnieszkę Sycz Dyrektor OZP PZD w Rzeszowie powitała prezes ROD „Zalesie”

W krótkim przemówieniu podziękowała ona wszystkim za przybycie, a działkowcom za zaangażowanie, gospodarską pracę i estetykę ogrodów . Pani Agnieszka Sycz w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę ogrodów działkowych.Odznaką „Za zasługi dla ROD” wyróżniono 16 osób, a brązową „Zasłużony Działkowiec” 10 -ciu działkowców.

Zwycięzcom konkursu na najładniejzą działkę wręczono dyplomy, a wyróżnionym nagrody.Były konkursy o wiedzy ogrodniczej dla działkowców, nie pominięto dzieci które również uczestniczyły w konkursach. Zorganizowana została krótka zabawa dla dzieci pod okiem animatorki.

Dzień Działkowca, to ogrodowe dożynki. Przy muzyce, potrawach z grilla spędzono czas na rozmowach, wspomnieniach i tańcach.

Działkowcy ROD „Zalesie”  również w tym roku udowodnili, że potrafią się razem bawić i odpoczywać , że łączy ich  przynależność do ogrodowej rodziny.