Koretka ogłoszenia

Zarząd ROD “Zalesie” informuje,  że w ogłoszeniu z dnia 17.10.2020 r  dotyczącego zmiany pracy biura wkradł się błąd . Podano cenę 0,59 zł za 1 KWH winno być 0,64 zł. Osoby, które dokonały  wpłat za zużytą  energię elektryczną wg niższej stawki prosimy w miarę możliwości o dokonanie korekty. Za utrudnienia przepraszamy. Równocześnie informujemy , że opłaty podstawowe w 2020 r pozostały na poziomie opłat z 2019 r. , natomiast w związku z podwyżką ceny za wywóz śmieci niezależną od Zarządu ROD w/w opłata wynosi 50 zł rocznie od działki.

Zmiana organizacji Biura ROD „Zalesie”

Biuro i Kasa Zarządu ROD „Zalesie” od dnia 17.10.2020 r. do odwołania będzie nieczynne. Zarząd ROD przechodzi na pracę zdalną. Wszelkie kontakty odbywać się będą drogą e-mailową, pocztową i telefoniczną.

E-mail : biuro@rodzalesie.rzeszow.pl Telefon : 501 960 990 czynny : w środy od 14.00- 17.00 i w soboty od 10.00 do 14.00


W razie awarii proszę dzwonić do:
Gospodarza Ogrodu 530 225 599
Elektryka 513 873 743

Zaległe opłaty oraz należności za zużytą energię prosimy dokonywać na konto bankowe ROD:

ROD ZALESIE BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

Prosimy o podanie na przelewie nr działki oraz stan licznika elektrycznego.
Opłata za zużycie prądu 0,64 zł za kwh

Nowe zasady wjazdu

W związku z nagminnym naruszaniem zasad wjazdu samochodami na teren ogrodu Zarząd ROD „Zalesie” informuje, że w dniu 18.07.2020 r. nastąpi wymiana kłódki i kluczy do bramy wjazdowej ogrodu.

Będziemy dokonywać ponownej weryfikacji uprawnień osób niepełnosprawnych ruchowo do wjazdu samochodem na teren ogrodu. W związku z powyższym osoby posiadające dotychczasowe zezwolenia proszone są o przedłożenie w Zarządzie ROD do wglądu aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności ruchowej.

 Zgodnie z § 70 ust. 4  Regulaminu ROD osobą niepełnosprawną ruchowo jest osoba , która na skutek stwierdzonej urzędowo ( przez Zespół do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

Powyższe działanie ma na celu uniemożliwienie wjazdów przez osoby nieuprawnione.

Zmienione zostaną również zasady wjazdu na teren ROD w celu przewiezienia materiałów budowlanych i innych towarów wielkogabarytowych o czym poinformujemy w terminie późniejszym.

Nowe klucze będą wydawane za odpłatnością od 11.07.2020 r.