Prace remontowe

Informujemy, że od 02.10.2023 r. rozpoczynają się prace związane z udrożnieniem i pogłębieniem rowów melioracyjnych przy głównej alei ogrodu.

Prosimy osoby wjeżdżające na teren ogrodu o zachowanie szczególnej ostrożności i nie parkowania samochodów po stronie wykonywanych prac, oraz bezwzględne umieszczenie zezwolenia na wjazd za szybą samochodu z widocznym numerem działki.

Przewidywany termin zakończenia prac to 20.10.2023 r.

Plan zagospodarowania ogrodu

Zarząd ROD ,,Zalesie” informuje, że zgodnie z planem pracy na 2023 r. przyjętym przez Walne Zebranie ROD przystępujemy do sporządzenia planu zagospodarowania ogrodu.

W związku z powyższym od dnia 16.10 2023 r. firma geodezyjna będzie dokonywać pomiaru działek. Po zakończeniu prac, które przewidziane są na luty 2024 r. na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona informacja o powierzchni poszczególnych działek.