Wszystkie wpisy, których autorem jest rodzalesie

Ogłoszenie

Od 20.05.2020 r. brama wjazdowa nie będzie już otwierana.

Prosimy zamykać każdorazowo bramę.

W związku z nieuczciwym korzystaniem z pozwolenia na wjazd i odstępowaniem kluczy innym osobom i członkom rodziny przypominamy,że wydane zezwolenia na wjazd są tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych. Nie wolno odstępować kluczy innym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będziemy zmuszeni anulować wszystkie pozwolenia oraz wymienić kłódkę.  

                                                                                              Zarząd ROD „Zalesie”

Apel Krajowego Zarządu PZD

Apel Krajowego Zarządu PZD
do działkowców i zarządów ROD
w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD
w czasie obowiązującego stanu epidemii


Zbliża się weekend majowy, który corocznie sprzyjał licznym pobytom działkowców na działkach w ROD. W tym roku będzie się odbywał w czasie obowiązującego w kraju stanu epidemii.
W związku ze stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD wprowadził na terenach ROD obostrzenia, zgodne z postanowieniami rządu RP, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród działkowców i ich rodzin, a także by ogrody i działki mogły być udostępnione do użytkowania przez działkowców.

Przypominamy, że nadal w ROD obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD), wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, takich jak place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice itp. W okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla i stosując się do obowiązujących ograniczeń zaleca
się powstrzymanie od tego typu aktywności. Ponadto działkowcom znajdującym się na terenach wspólnych ROD zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że mimo iż działkowcy zrozumieli zaistniałą sytuację i dostosowali się do powyższych obostrzeń, docierają do nas pojedyncze sygnały, że w niektórych ogrodach i na niektórych działkach nakazy nie są przestrzegane. Do nielicznych ogrodów wpuszczane są osoby z zewnątrz, które wraz z działkowcami
uczestniczą w biesiadach organizowanych na działkach. To nie jest czas na takie rozrywki i każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą tak nieodpowiedzialne zachowanie dla uczestników tych biesiad oraz dla innych działkowców w ROD.

Jako działkowcy uzyskaliśmy duże uprawnienia. Możemy korzystać z działek, uprawiać je, ale pod warunkiem zachowania rozsądku. Unikajmy zachowań, które mogłyby narazić nas na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia oraz stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodów i w konsekwencji spowodowałyby konieczność ich zamknięcia.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się z prośbą do zarządów ROD i działkowców o
respektowanie ROD tych postanowień i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Wszyscy korzystajmy z uroków działek, ale róbmy to racjonalnie i z rozsądkiem, by uprawianie działek było nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim bezpieczne.


Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku

Wywóz śmieci – zmiana cen

W związku ze znacznym wzrostem kosztów wywozu śmieci w 2020 r. z terenu ROD prosimy o dokonywanie wpłat za wywóz śmieci w kwocie 50 zł od działki rocznie.

Osoby, które już wniosły opłaty proszone są o dopłatę 25 zł.

Podwyżka nie jest zależna od Zarządu ROD, wynika ze stawek określonych przez MPGK.

Cena wywozu 1 kontenera w 2019 r wynosiła 435 zł, a w 2020 r. wzrosła do 1035 zł.

Komunikat

W związku z epidemią i wydanymi zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia informujemy, że ogród jest zamknięty dla osób postronnych, obowiązuje zakaz organizowania spotkań towarzyskich na działkach. Przebywać mogą tylko działkowicze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.Należy przestrzegać wszelkich rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.