Wszystkie wpisy, których autorem jest rodzalesie

Plan zagospodarowania ogrodu

Zarząd ROD ,,Zalesie” informuje, że zgodnie z planem pracy na 2023 r. przyjętym przez Walne Zebranie ROD przystępujemy do sporządzenia planu zagospodarowania ogrodu.

W związku z powyższym od dnia 16.10 2023 r. firma geodezyjna będzie dokonywać pomiaru działek. Po zakończeniu prac, które przewidziane są na luty 2024 r. na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona informacja o powierzchni poszczególnych działek.

Ogłoszenie

Z żalem zawiadamiamy, że 2.08.2023 r. odeszła od nas Pani Bożena Bułat pełniąca funkcję Skarbnika  ROD. W imieniu całej społeczności ogrodu składamy kondolencje pogrążonej w smutku Rodzinie. 

Zarząd ROD „Zalesie” i współpracownicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4.08.2023 r. o godz. 13.00 w Kościele św. Huberta W Miłocinie.

Ogłoszenie

Zarząd ROD  „ZALESIE” informuje, że dnia  30-06-2023 r. otrzymaliśmy uznanie reklamacji złożonej w PGE Obrót S.A w sprawie cen za energię elektryczną. PGE dokonało korekty dotychczas wystawionych faktur za 2023 r.

      W związku z powyższym cena za 1 kWh energii uległa zmianie  z kwoty 1,33 zł/ kWh na 0,81zł/kWh.

Działkowcom, którzy uiścili opłaty w zawyżonej cenie różnica    zostanie zwrócona gotówką w kasie ROD lub zaliczona na poczet przyszłych należności za zużytą energię (zgodnie z wolą działkowca).

    Jednocześnie informujemy , że tak jak dotychczas, opłaty za zużytą energię pobierane będą według z wystawionych przez PGE Obrót S.A  faktur okresowych tj. średnio co 2 m-ce  i cena za 1 kWh energii może ulec zmianie.

 Informacja o zmianie zostanie podana  po otrzymaniu faktury.

       Obecnie obowiązująca cena to 0,81zł / kWh