Biuro

Zarząd ROD „Zalesie” informuje, że kasa i biuro zarządu będzie czynne w dniach:

grudzień
10.12.2022r. sobota od godz. 10.00 – 14.00
17.12.2022 r. sobota od godz. 10.00 – 14.00

styczeń
14.01.2023r. sobota od godz. 10.00 – 14.00
28.01.2023r. sobota od godz. 10.00 – 14.00

luty
11.02.2023r. sobota od godz. 10.00 – 14.00
25.02.2023r. sobota od godz. 10.00 – 14.00

marzec
11.03.2023r. sobota od godz. 10.00 – 14.00
25.03.2023r. sobota od godz. 10.00 – 14.00

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe.