Brama

Od dnia 18.07.2020 r. wjazd na teren ogrodu w celu dowiezienia rzeczy wielkogabarytowych tylko w środy od godz. 14.00 do 17.00.

Brama wjazdowa w tym czasie będzie otwarta.

Zarząd nie będzie wypożyczał kluczy do bramy.