Dzień Działkowca 2018!

Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Dnia Działkowca, który odbędzie się 15 września 2018 r. o godz. 13-tej na terenie ROD „Zalesie” przy ulicy Armii Krajowej 4A.

 

Program uroczystości:

godz: 13:00 – 15:00 – Gdy, zabawy i konkursy dla dzieci

godz: 15:00 – 16:00 – Powitanie wszystkich działkowiczów, zaproszonych gości, wystąpienie Prezesa Zarządu ROD i gości

godz: 16:00 – 22:00 – Działkowa biesiada

Szkolenia na kandydatów na działkowców w 2018 roku

Informujemy, że bezpłatne szkolenia dla kandydatów na działkowców odbędą się:

w Rzeszowie o godz. 16.00 – w biurze OZP PZD ul. Chmaja 4 (budynek Elmetu – I piętro)

– 18 czerwca

– 9 lipca

– 13 sierpnia

– 17 września

– 15 października

– 19 listopada

Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące działki, jak również wszystkich, którzy użytkują działki od 2017 i 2018 roku!

Opłaty za rok 2018

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

 

ROD ZALESIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

 

Opłaty z tytułu użytkowania działki w 2018 roku:

  1. Składka członkowska – 6 zł
  2. Opłata ogrodowa 0,55 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej
  3. Opłata energetyczna dla posiadaczy prądu – 20 zł
  4. Opłata za pobór wody – 10 zł od działki (w związku z wejściem w życie ustawy Prawo Wodne)

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu. Wpłat należy dokonywać do 30 czerwca 2018 r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi wg ceny Kwh podanej na f-rze z PGE.

Termin I wpłaty za energię el. 31.05.2018 r. II termin 31.10.2018 r.

Od dnia 1 lipca 2018 r. są naliczane odsetki za zwłokę.