Ogłoszenie

Od 20.05.2020 r. brama wjazdowa nie będzie już otwierana.

Prosimy zamykać każdorazowo bramę.

W związku z nieuczciwym korzystaniem z pozwolenia na wjazd i odstępowaniem kluczy innym osobom i członkom rodziny przypominamy,że wydane zezwolenia na wjazd są tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych. Nie wolno odstępować kluczy innym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będziemy zmuszeni anulować wszystkie pozwolenia oraz wymienić kłódkę.  

                                                                                              Zarząd ROD „Zalesie”

Wywóz śmieci – zmiana cen

W związku ze znacznym wzrostem kosztów wywozu śmieci w 2020 r. z terenu ROD prosimy o dokonywanie wpłat za wywóz śmieci w kwocie 50 zł od działki rocznie.

Osoby, które już wniosły opłaty proszone są o dopłatę 25 zł.

Podwyżka nie jest zależna od Zarządu ROD, wynika ze stawek określonych przez MPGK.

Cena wywozu 1 kontenera w 2019 r wynosiła 435 zł, a w 2020 r. wzrosła do 1035 zł.

Komunikat

W związku z epidemią i wydanymi zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia informujemy, że ogród jest zamknięty dla osób postronnych, obowiązuje zakaz organizowania spotkań towarzyskich na działkach. Przebywać mogą tylko działkowicze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.Należy przestrzegać wszelkich rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.