Dzień Działkowca

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Rzeszowie zaprasza Działkowców na spotkanie integracyjne z okazji „DNIA DZIAŁKOWCA” 9 września 2017 r. od godz. 12.00 do 21.00

Program uroczystości:

  • Zabawy , konkursy dla dzieci.
  • Inauguracja obchodów Dnia Działkowca i 40- sto lecia ROD „Zalesie”.
  • Nadanie odznaczeń związkowych
  • Uhonorowanie użytkowników wzorowych działek.
  • Wspólne biesiadowanie, zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Gwarantujemy miłą atmosferę i dobrą zabawę.

Opłaty na rok 2017

Opłaty z tytułu użytkowania działki w 2017 roku:

  1. Składka członkowska – 6 zł
  2. Opłata ogrodowa 0,55 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej
  3. Opłata energetyczna dla posiadaczy prądu – 20 zł

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu. Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2017 r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi wg ceny Kwh podanej na f-rze z PGE.

Termin I wpłaty za energię el. 31.05.2017 r. II termin 31.10.2017 r.

Od dnia 01 czerwca 2017 r. są naliczane odsetki za zwłokę.

Opłaty dla nowych działkowców jednorazowo:
–  wpisowe 200 zł
– opłata inwestycyjna 350 zł

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

ROD ZALESIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001