Wycinka drzew ozdobnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy postarać się o zgodę na wycinkę drzew ozdobnych, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:

80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

oraz, jeżeli powierzchnia krzewów przekracza 25m˛.

Po otrzymaniu wniosku urzędnik przeprowadzi oględziny drzewa lub krzewów, które miałyby zostać usunięte. Następnie samorząd wyda zgodę lub zakaz wycinki, określi termin wycinki i ewentualne nasadzenia zastępcze oraz termin ich wykonania.

Ogłoszenie

UWAGA! W związku z  zasadami wywozu śmieci MPGK nie odbiera odpadów zielonych z terenu ogrodów działkowych. Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD przypomina o  kategorycznym zakazie wyrzucania odpadów zielonych do ogrodowego śmietnika.

Dotychczasowe lekceważenie przez działkowców zasad segregacji śmieci powoduje konieczność ponoszenia przez ogród dodatkowych kosztów w wysokości wielokrotności jednego tygodniowego wywozu.

Będzie to skutkowało podniesieniem opłat za wywóz śmieci od jednej działki nawet do 200 zł .

Każdy jeden interwencyjny wywóz śmieci- ( zielonych) to koszt miesięcznego wywozu odpadów.

W MIESIĄCU WRZEŚNIU – DO 14.09.   BYŁY  2 WYWOZY INTERWENCYJNE.

Prosimy o zwracanie uwagi na przypadki wyrzucania odpadów zielonych na śmietnik i interweniowanie.

KAŻDA  DZIAŁKA  MA  MIEĆ KOMPOSTOWNIK!

Działkowcu  nie daj wyrzucić swoich pieniędzy na  śmietnik!!!

Dzień Działkowca w ROD „Zalesie” w Rzeszowie

Tegoroczne obchody Dnia Działkowca w ROD „Zalesie” odbyły się w dniu 31 sierpnia.

Od godziny 14-tej gromadzili się w Ogrodzie licznie przybyli działkowcy wraz z rodzinami, a także zaproszeni goście.

Działkowców i zaproszonych gości , w tym Panią Agnieszkę Sycz Dyrektor OZP PZD w Rzeszowie powitała prezes ROD „Zalesie”

W krótkim przemówieniu podziękowała ona wszystkim za przybycie, a działkowcom za zaangażowanie, gospodarską pracę i estetykę ogrodów . Pani Agnieszka Sycz w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę ogrodów działkowych.Odznaką „Za zasługi dla ROD” wyróżniono 16 osób, a brązową „Zasłużony Działkowiec” 10 -ciu działkowców.

Zwycięzcom konkursu na najładniejzą działkę wręczono dyplomy, a wyróżnionym nagrody.Były konkursy o wiedzy ogrodniczej dla działkowców, nie pominięto dzieci które również uczestniczyły w konkursach. Zorganizowana została krótka zabawa dla dzieci pod okiem animatorki.

Dzień Działkowca, to ogrodowe dożynki. Przy muzyce, potrawach z grilla spędzono czas na rozmowach, wspomnieniach i tańcach.

Działkowcy ROD „Zalesie”  również w tym roku udowodnili, że potrafią się razem bawić i odpoczywać , że łączy ich  przynależność do ogrodowej rodziny.

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń dla kandydatów i nowych działkowców w 2019 roku:19

Rzeszów: biuro OZP PZD ul. Chmaja 4 – godz. 16.00 – 19.00

 

– 15 lipca

– 12 sierpnia

– 16 września

– 14 października

– 18 listopada

 

Część obowiązkowa:

  • Przepisy obowiązujące w PZD: Ustawa o ROD, Statut PZD, Regulamin ROD
  • Inne przepisy obowiązujące w ROD
  • Zasady modernizacji działki

 

Zajęcia dodatkowe:

  • Agrotechnika gleb i nawożenie roślin na działce
  • Ekologia
  • Ochrona roślin na działce
  • uprawa roślin sadowniczych: polecane gatunki
  • uprawa roślin warzywnych i ziół: polecane gatunki
  • część ozdobna działki: zasady urządzania i dobór gatunków