Komunikat

W związku z epidemią i wydanymi zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia informujemy, że ogród jest zamknięty dla osób postronnych, obowiązuje zakaz organizowania spotkań towarzyskich na działkach. Przebywać mogą tylko działkowicze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.Należy przestrzegać wszelkich rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie”w Rzeszowie w sprawie opłat ogrodowych w 2020r.

Szanowni  Działkowcy!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

Rodzaj opłaty Sposób wyliczenia Stawka
Opłata ogrodowa 0,60 zł od m kw działki 0,60 zł x m kw
Składka członkowska   6,00 zł
Wywóz śmieci   25,00 zł
Opłata za wodę   10,00 zł
Opłata energetyczna   20,00 zł
Zużycie energii O,59 zł za  kwh O,59 zł x kwh

Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe ROD.

ROD ZALESIE  BANK SPÓŁDZIELCZY

      31 9162 0000 2001 0002 7531 0001 

Szanowni Działkowcy!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie”

Zmiana organizacji Biura ROD „Zalesie”

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa – COVIG-19 i zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin zostały wprowadzone procedury określone w Zarządzeniu Prezesa PZD z dnia 16.03.2020 r.

Biuro i Kasa Zarządu ROD „Zalesie” od dnia 16 marca do odwołania przechodzi na pracę zdalną. NIE BĘDZIEMY przyjmować interesantów, działkowców.

Wszelkie kontakty odbywać się będą drogą e-mailową, pocztową i telefoniczną.

E-mail : biuro@rodzalesie.rzeszow.pl
Telefon :   501 960 990  czynny : w  środy od 14.00- 17.00 i w soboty od 10.00 do 14.00

W razie awarii proszę dzwonić do:
Gospodarza Ogrodu – 530 225 599
Elektryka – 513 873 743

W celu pokrycia kosztów funkcjonowania ROD i płynności finansowej ogrodu, prosimy o dokonywanie opłat zaliczkowych z tytułu użytkowania działki  na konto bankowe ROD w wysokości opłat uchwalonych na 2019 r.

Termin dokonywania wpłat do 15.05.2020 r.

ROD ZALESIE  BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

Prosimy o podanie na przelewie nr działki oraz stan licznika elektrycznego. Opłata za zużycie prądu 0,59 zł za kwh