Utylizacja wyrobów z azbestu

Każdy użytkownik działki z rodzinnych ogrodów działkowych w Rzeszowie, który posiada wyroby z azbestu może złożyć do Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie pismo z wyrażeniem woli przystąpienia do projektu „Rzeszów Miasto wolne od azbestu”.

Pismo powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, nazwę ogrodu, numer porządkowy działki rodzinnej i rodzaj użytych płyt azbestowych: falista lub płaska, ich usytuowanie (na dachu, jako elementy elewacji lub złożone) oraz ich powierzchnię w metrach kwadratowych.

Pisma prosimy składać do 31.12.2020 r. Utylizacja azbestu nastąpi w miesiącach letnich w 2021 roku.

Wycinka drzew ozdobnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy postarać się o zgodę na wycinkę drzew ozdobnych, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:

80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

oraz, jeżeli powierzchnia krzewów przekracza 25m˛.

Po otrzymaniu wniosku urzędnik przeprowadzi oględziny drzewa lub krzewów, które miałyby zostać usunięte. Następnie samorząd wyda zgodę lub zakaz wycinki, określi termin wycinki i ewentualne nasadzenia zastępcze oraz termin ich wykonania.

Ogłoszenie

UWAGA! W związku z  zasadami wywozu śmieci MPGK nie odbiera odpadów zielonych z terenu ogrodów działkowych. Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD przypomina o  kategorycznym zakazie wyrzucania odpadów zielonych do ogrodowego śmietnika.

Dotychczasowe lekceważenie przez działkowców zasad segregacji śmieci powoduje konieczność ponoszenia przez ogród dodatkowych kosztów w wysokości wielokrotności jednego tygodniowego wywozu.

Będzie to skutkowało podniesieniem opłat za wywóz śmieci od jednej działki nawet do 200 zł .

Każdy jeden interwencyjny wywóz śmieci- ( zielonych) to koszt miesięcznego wywozu odpadów.

W MIESIĄCU WRZEŚNIU – DO 14.09.   BYŁY  2 WYWOZY INTERWENCYJNE.

Prosimy o zwracanie uwagi na przypadki wyrzucania odpadów zielonych na śmietnik i interweniowanie.

KAŻDA  DZIAŁKA  MA  MIEĆ KOMPOSTOWNIK!

Działkowcu  nie daj wyrzucić swoich pieniędzy na  śmietnik!!!