Dzień Działkowca w ROD „Zalesie” w Rzeszowie

Tegoroczne obchody Dnia Działkowca w ROD „Zalesie” odbyły się w dniu 31 sierpnia.

Od godziny 14-tej gromadzili się w Ogrodzie licznie przybyli działkowcy wraz z rodzinami, a także zaproszeni goście.

Działkowców i zaproszonych gości , w tym Panią Agnieszkę Sycz Dyrektor OZP PZD w Rzeszowie powitała prezes ROD „Zalesie”

W krótkim przemówieniu podziękowała ona wszystkim za przybycie, a działkowcom za zaangażowanie, gospodarską pracę i estetykę ogrodów . Pani Agnieszka Sycz w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę ogrodów działkowych.Odznaką „Za zasługi dla ROD” wyróżniono 16 osób, a brązową „Zasłużony Działkowiec” 10 -ciu działkowców.

Zwycięzcom konkursu na najładniejzą działkę wręczono dyplomy, a wyróżnionym nagrody.Były konkursy o wiedzy ogrodniczej dla działkowców, nie pominięto dzieci które również uczestniczyły w konkursach. Zorganizowana została krótka zabawa dla dzieci pod okiem animatorki.

Dzień Działkowca, to ogrodowe dożynki. Przy muzyce, potrawach z grilla spędzono czas na rozmowach, wspomnieniach i tańcach.

Działkowcy ROD „Zalesie”  również w tym roku udowodnili, że potrafią się razem bawić i odpoczywać , że łączy ich  przynależność do ogrodowej rodziny.

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń dla kandydatów i nowych działkowców w 2019 roku:19

Rzeszów: biuro OZP PZD ul. Chmaja 4 – godz. 16.00 – 19.00

 

– 15 lipca

– 12 sierpnia

– 16 września

– 14 października

– 18 listopada

 

Część obowiązkowa:

  • Przepisy obowiązujące w PZD: Ustawa o ROD, Statut PZD, Regulamin ROD
  • Inne przepisy obowiązujące w ROD
  • Zasady modernizacji działki

 

Zajęcia dodatkowe:

  • Agrotechnika gleb i nawożenie roślin na działce
  • Ekologia
  • Ochrona roślin na działce
  • uprawa roślin sadowniczych: polecane gatunki
  • uprawa roślin warzywnych i ziół: polecane gatunki
  • część ozdobna działki: zasady urządzania i dobór gatunków