Walne zebranie

Zarząd ROD „Zalesie” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

które odbędzie się w dniu 27.04.2018r.

w budynku OZ PZD w Rzeszowie ul. Chmaja 4

Początek obrad:

w I terminie godz. 16:30

*w II terminie godz. 17:00

 

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Zarząd Komisaryczny ROD „Zalesie”
Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Bal
Przewodniczący – Jadwiga Michalczyk

Dzień Działkowca

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Rzeszowie zaprasza Działkowców na spotkanie integracyjne z okazji „DNIA DZIAŁKOWCA” 9 września 2017 r. od godz. 12.00 do 21.00

Program uroczystości:

  • Zabawy , konkursy dla dzieci.
  • Inauguracja obchodów Dnia Działkowca i 40- sto lecia ROD „Zalesie”.
  • Nadanie odznaczeń związkowych
  • Uhonorowanie użytkowników wzorowych działek.
  • Wspólne biesiadowanie, zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Gwarantujemy miłą atmosferę i dobrą zabawę.