Epidemia

Zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu PZD Nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie informuje, że zaplanowane na dzień 14 marca 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD  ZOSTAJE ODWOŁANE.

Zgodnie z w/w uchwałą, do chwili ustalenia przez Walne Zebranie opłat na 2020 r., w celu pokrycia kosztów funkcjonowania ROD i płynności finansowej ogrodu, prosimy o dokonywanie opłat z tytułu użytkowania działki  na konto bankowe ROD w wysokości opłat uchwalonych na 2019 r.

opłata ogrodowa              0,60 zł od m. kw. działki

opłata członkowska         6 zł

opłata za wywóz śmieci 25 zł

opłata wodna                  10 zł

opłata energetyczna        20 zł – działkowcy posiadający prąd

ROD ZALESIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

Jednocześnie informujemy, że w związku z epidemią Kasa i Biuro Zarządu będą nieczynne do odwołania. W razie awarii proszę dzwonić do Gospodarza Ogrodu lub elektryka.