Historia Ogrodu

W 1977 roku Miejski Zarząd Gospodarki Terenami w Rzeszowie ustalił miejsce i warunki realizacji ogrodów działkowych w dzielnicy Pobitno Północ.

Opracowany plan zagospodarowania wprowadził do realizacji prezydent Miasta Rzeszowa Edward Bilut w dniu 20-06-1977 r.

Decyzją ANB Nr 22-8331/P-438/79 określono powierzchnię i granicę Ogrodu.

W początkowej fazie organizacyjnej na Ogród przeznaczono powierzchnię ok. 6 hektarów, którą powiększano sukcesywnie dokładając wywłaszczone grunty.

Tereny te były bagniste, bardzo zaniedbane i trudne do zagospodarowania i do uprawy. Był to Pracowniczy Ogród Działkowy dlatego pierwsze działki otrzymały następujące instytucje i zakłady pracy:

 1. Prokuratura Wojewódzka – 20 działek
 2. Sąd Wojewódzki – 20 działek
 3. Rzeszowskie Zakłady Graficzne – 38 działek
 4. Związek Inwalidów – 10 działek
 5. Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny – 10 działek
 6. Biuro Projektowe CZSR – 6 działek
 7. Wyższa Szkoła Pedagogiczna – 20 działek
 8. Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 13 działek
 9. Rzeszowska Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” – 10 działek.

W pierwszej fazie przystąpiono do realizacji następujących prac:

 • melioracja całej powierzchni ogrodu,
 • wytyczenie i utwardzenie głównych dróg,
 • wytyczenie działek,
 • rozdział działek pracownikom.

Do wiosny 1983 działki rozdzielał Zarząd Wojewódzki PZD.

W dniu 06-05-1983 powołano pierwszy zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego, Komisję Rewizyjną i Komisję Rozjemczą. Na tym zebraniu przyjęto nazwę Ogrodu IM. „Zalesie”.

Pierwszym prezesem został Antoni Czarnek, który swą funkcję pełnił do wyborów w 1992 roku. .

W roku 1986 Ogród Zalesie miał już powierzchnię 28,66 ha, a działek było 733.

W 1986 roku zarząd Ogrodu przystąpił do realizacji następujących przedsięwzięć:

 • budowa sieci wodociągowej
 • poprawa sieci melioracyjnej
 • przyjęcie sieci energetycznej.

W latach 1987 do 1990 r. Ogród został ogrodzony.

W roku 1992 na zebraniu sprawozdawczo wyborczym wybrano nowy zarząd, którego prezesem został Zbigniew Piotrowski. Funkcję tę pełnił do 2003 roku.

W 1992 roku działek było już 777.

Od lipca 2003 roku nastąpiła zmiana w składzie zarządu Ogrodu i prezesem został dotychczasowy wiceprezes Jan Nawłoka.