Hortiterapia w ROD „Zalesie”

Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem ROD „Zalesie” w Rzeszowie reprezentowanym przez Panią Jadwiga Przepaśniak Prezesem ROD „Zalesie” i Panią Elżbieta Świder Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli uczniowie niepełnosprawni intelektualnie tego Ośrodka mogą realizować zajęcia z Hortiterapii na terenie Ogrodów Działkowych.
Oprócz tego, że rośliny pięknie wyglądają, pachną i kuszą owady to jeszcze spełniają rolę terapeutyczną. Hortiterapia to innowacyjna metoda stosowana w leczeniu dzieci autystycznych, otyłych, mających trudności w szkole (w tym z ADD i ADHD, depresji, z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniami fizycznymi czy problemami sensorycznymi).
Wyróżniamy dwa rodzaje terapii ogrodniczej: czynną i bierną. Czynna związana jest z aktywną pracą w ogrodzie, a terapia bierna polega na samym przebywaniu w ogrodzie, w otoczeniu roślin, obserwacji, dotykaniu
i pobudzaniu zmysłów bodźcami, jakie dostarczają rośliny, dzięki czemu dziecko wycisza się, następuje obniżenie napięcia.
Miejscem działań terapeutycznych 12 maja 2021r. to Ogrody Działkowe „Zalesie”. Tematem zajęć z hortiterapii był : „Wiosna w ogrodzie –kwiaty i drzewa wiosną”. W zajęciach wzięli udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy – prowadzące Jadwiga Wojnar-Górska, Wanda Marek i Dorota Mazur pod kierunkiem Pani Prezes ROD „Zalesie” Jadwigi Przepaśniak i Wiceprezesa Janusza Rejdycha.

W czasie 2 godzinnego spaceru alejkami uczniowie z Ośrodka w Mrowli mogli podziwiać różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów, struktur i zapachów. Obecność owadów i ptaków, ludzi pracujących na swoich ogródkach przyciągała uwagę dzieci. Mieli one okazję doświadczyć wielu zmysłowych wrażeń dotykowych, słuchowych, zapachowych oraz smakowych.


Zaplanowany jest cykl takich wspólnych działań SOSW w Mrowli i ROD „Zalesie”, które przybliżą uczniom przyrodę w różnych porach roku.
Takie zajęcia to dobroczynny wpływ na dzieci i młodzież z różnymi niepełno sprawnościami, dla których obcowanie z przyrodą stanowi podstawę prawidłowego rozwoju psychicznego, usprawnia pamięć, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza poziom stresu, rozwija kreatywność i wyobraźnię, motywuje do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz polepsza stosunki w środowisku rówieśniczym.
Na zakończenie zajęć na terenie ogólnym Zarządu ROD uczniowie przygotowali kiełbaski na griLlu elektrycznym.


Zajęcia z hortiterapii przyniosły wiele satysfakcji zarówno uczniom jak i prowadzącym.