Ogłoszenie

Zarząd ROD „ZALESIE” informuje, że  zgodnie z fakturami   wystawionymi przez PGE OBRÓT O/ Rzeszów, cena za 1 kWh energii elektrycznej kształtowała się następująco:

f.0793443112 z dnia 27-03-2020 r.       0,6422 zł.

f.0793529897 z dnia 21-05-2020 r.      0,6427 zł.

f.0793614781 z dnia 21-07-2020 r.       0,6412 zł.

f.0428662266 z dnia 24-09-2020 r.       0,6409 zł,

Jednocześnie informujemy, że obowiązująca jest cena z  ostatniej otrzymanej z  PGE faktury.

W związku z powyższym obowiązującą ceną jest             

64 gr za 1 kWh