Ogłoszenie

UWAGA! W związku z  zasadami wywozu śmieci MPGK nie odbiera odpadów zielonych z terenu ogrodów działkowych. Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD przypomina o  kategorycznym zakazie wyrzucania odpadów zielonych do ogrodowego śmietnika.

Dotychczasowe lekceważenie przez działkowców zasad segregacji śmieci powoduje konieczność ponoszenia przez ogród dodatkowych kosztów w wysokości wielokrotności jednego tygodniowego wywozu.

Będzie to skutkowało podniesieniem opłat za wywóz śmieci od jednej działki nawet do 200 zł .

Każdy jeden interwencyjny wywóz śmieci- ( zielonych) to koszt miesięcznego wywozu odpadów.

W MIESIĄCU WRZEŚNIU – DO 14.09.   BYŁY  2 WYWOZY INTERWENCYJNE.

Prosimy o zwracanie uwagi na przypadki wyrzucania odpadów zielonych na śmietnik i interweniowanie.

KAŻDA  DZIAŁKA  MA  MIEĆ KOMPOSTOWNIK!

Działkowcu  nie daj wyrzucić swoich pieniędzy na  śmietnik!!!