Opłaty

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

ROD ZALESIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

Opłaty z tytułu użytkowania działki w 2021 roku:

  1. Składka członkowska – 6 zł
  2. Opłata ogrodowa 0,60 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (w tym partycypacja – 0,09 zł od metra kwadratowego działki)
  3. Opłata energetyczna dla posiadaczy prądu – 20 zł
  4. Opłata za pobór wody – 5 zł
  5. Opłata za wywóz śmieci – 55 zl

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu. Wpłat należy dokonywać do 30 czerwca 2021 r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

Opłata za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi wg ceny kWh podanej na f-rze z PGE. Opłata za 1 kWh 0,65 zł.

Termin I wpłaty za energię el. 15.06.2021 r. II termin 31.10.2021 r.

Od dnia 30 czerwca 2021 r. są naliczane odsetki za zwłokę.

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW w 2022 r.
Jednorazowa podwyższona opłata ogrodowa wnoszona w roku nabycia działki wynosi 1000 zł.