Opłaty

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

ROD ZALESIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

Opłaty z tytułu użytkowania działki w 2022 roku:

uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w ROD „Zalesie” w dniu 23.04.2022r.

  1. Składka członkowska – 6 zł
  2. Opłata ogrodowa 0,70 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (w tym partycypacja – 0,10 zł od metra kwadratowego działki)
  3. Opłata energetyczna dla posiadaczy prądu – 20 zł
  4. Opłata za pobór wody – 5 zł
  5. Opłata za wywóz śmieci – 70
  6. partycypacja w zadaniu inwestycyjnym – wymiana skrzynek energetycznych 50 zł
  7. partycypacja w zadaniu remontowym parkingu 10 zł

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

Wpłat należy dokonywać do 30 czerwca 2022 r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

Od dnia 30 czerwca 2022r. są naliczane odsetki za zwłokę.

Opłata za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi wg ceny kWh podanej na f-rze z PGE

Opłata za 1 kWh 0,72 zł.

Termin I wpłaty za energię el. 15.06.2022 r.

termin II wpłaty I31.10.2022 r.

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW w 2022 r.

Jednorazowa podwyższona opłata ogrodowa wnoszona w roku nabycia działki wynosi 1000 zł.

Składka członkowska 6 zł