Czerwcowe zajęcia hortiterapii w ROD „Zalesie” w Rzeszowie.

W dniu 9 czerwca 2021 roku odbyły się kolejne zajęcia Hortiterapii na ogródkach działkowych „Zalesie” w Rzeszowie, w których wzięli udział uczniowie klas III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW w Mrowli wraz z nauczycielami .
Zajęcia koordynowała Pani Prezes ROD „Zalesie” Jadwiga Przepaśniak i Wiceprezes Janusz Rejdrych.
Przypomnijmy, że Hortiterapia (terapia ogrodnicza) jest to metoda wykorzystująca ogród w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego osób
z dysfunkcjami. Nasze zajęcia terapeutyczne koncentrują się na biernym korzystaniu
z ogrodu (spacer, aktywność fizyczna, doznania sensoryczne, widok ogrodu itp.)

Czerwiec to miesiąc, który uczniowie SOSW im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli lubią najbardziej, bo zbliżają się wakacje! Aby umilić czas oczekiwania na letni wypoczynek, warto spędzać coraz więcej czasu na dworze, w ogrodzie. Zieleń trawy i liści, barwy kwiatów, zapach powietrza, brzęczenie owadów, świergoty ptaków – to wszystko coraz bardziej zbliża nas do wytęsknionego lata.
Dlatego temat tych zajęć to „Czerwiec w ogrodach”.
Piękno ogródków działkowych „Zalesie” – różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów i zapachów, obecność owadów i ptaków, to wszystko przyciągało uwagę i zachwycało uczniów.
Alejki między działkami to prawdziwe ścieżki sensoryczne  pełne kwiatów, krzewów i drzew oraz odgłosów natury, obok wyostrzania zmysłów, motywowały ciężko zaburzonych uczniów do zmiany pozycji ciała – chęć zobaczenia i dotknięcia liścia, poczucia zapachu kwiatów.
Piękne otoczenie i trawiaste alejki są wykorzystywane jako ścieżka rehabilitacyjna. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i stanowi duże wyzwanie, silnie motywując ich do jak najlepszego i najszybszego chodu. 
Wykorzystujemy właściwości roślin do wzbogacenia jakości życia dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie ich zasobów wiedzy i umiejętności, zasobów słownictwa, zasobów odbieranych bodźców z otoczenia. Dzięki temu spotkaniu nasi uczniowie wzbogacili się o nową wiedzę na temat roślin, ogrodu i prac ogrodniczych, o których ciekawie
i z pasją opowiadali nam zarządcy ROD „Zalesie” – Pani Jadwiga i Pan Janusz.
Zwracali nam uwagę na warzywniki działkowców, uczyli nazw posadzonych warzyw, krzewów owocowych i objaśniali jak dbać o rośliny. Zwracali nam uwagę na cudowny zapach piwonii i kolorowe rododendrony.
Przy okazji odwiedziliśmy działkę naszej byłej nauczycielki P. Grażyny N. Bardzo ucieszyliśmy się ze spotkania z Panią Grażynką, która jest już na emeryturze
i zajmuje się w wolnych chwilach swoim ogródkiem.
Zajęcia te pozwoliły nam, nauczycielom, na przeprowadzenie wielu własnych ciekawych obserwacji pod kątem wpływu przyrody na zachowanie uczniów, ich samopoczucie i rozwój.

Tekst i zdjęcia:
Jadwiga Wojnar – Górska
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kornela Makuszyńskiego
w Mrowli

Hortiterapia w ROD „Zalesie”

Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem ROD „Zalesie” w Rzeszowie reprezentowanym przez Panią Jadwiga Przepaśniak Prezesem ROD „Zalesie” i Panią Elżbieta Świder Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli uczniowie niepełnosprawni intelektualnie tego Ośrodka mogą realizować zajęcia z Hortiterapii na terenie Ogrodów Działkowych.
Oprócz tego, że rośliny pięknie wyglądają, pachną i kuszą owady to jeszcze spełniają rolę terapeutyczną. Hortiterapia to innowacyjna metoda stosowana w leczeniu dzieci autystycznych, otyłych, mających trudności w szkole (w tym z ADD i ADHD, depresji, z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniami fizycznymi czy problemami sensorycznymi).
Wyróżniamy dwa rodzaje terapii ogrodniczej: czynną i bierną. Czynna związana jest z aktywną pracą w ogrodzie, a terapia bierna polega na samym przebywaniu w ogrodzie, w otoczeniu roślin, obserwacji, dotykaniu
i pobudzaniu zmysłów bodźcami, jakie dostarczają rośliny, dzięki czemu dziecko wycisza się, następuje obniżenie napięcia.
Miejscem działań terapeutycznych 12 maja 2021r. to Ogrody Działkowe „Zalesie”. Tematem zajęć z hortiterapii był : „Wiosna w ogrodzie –kwiaty i drzewa wiosną”. W zajęciach wzięli udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy – prowadzące Jadwiga Wojnar-Górska, Wanda Marek i Dorota Mazur pod kierunkiem Pani Prezes ROD „Zalesie” Jadwigi Przepaśniak i Wiceprezesa Janusza Rejdycha.

W czasie 2 godzinnego spaceru alejkami uczniowie z Ośrodka w Mrowli mogli podziwiać różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów, struktur i zapachów. Obecność owadów i ptaków, ludzi pracujących na swoich ogródkach przyciągała uwagę dzieci. Mieli one okazję doświadczyć wielu zmysłowych wrażeń dotykowych, słuchowych, zapachowych oraz smakowych.


Zaplanowany jest cykl takich wspólnych działań SOSW w Mrowli i ROD „Zalesie”, które przybliżą uczniom przyrodę w różnych porach roku.
Takie zajęcia to dobroczynny wpływ na dzieci i młodzież z różnymi niepełno sprawnościami, dla których obcowanie z przyrodą stanowi podstawę prawidłowego rozwoju psychicznego, usprawnia pamięć, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza poziom stresu, rozwija kreatywność i wyobraźnię, motywuje do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz polepsza stosunki w środowisku rówieśniczym.
Na zakończenie zajęć na terenie ogólnym Zarządu ROD uczniowie przygotowali kiełbaski na griLlu elektrycznym.


Zajęcia z hortiterapii przyniosły wiele satysfakcji zarówno uczniom jak i prowadzącym.