Dyżury

Informujemy, że Zarząd ROD „Zalesie” będzie pełnił dyżury w dniach:
03.02.2024- sobota w godz. od 10.00 do 14.00
24.02.2024 – sobota w godz. od 10.00 do 14.00
02.03.2024 – sobota w godz. od 10.00 do 14.00
16.03.2024 – sobota w godz. od 10.00 do 14.00
23.03.2024 – sobota w godz. od 10.00 do 14.00
Od 03.04.2024 dyżury będą pełnione
w środy w godz. od 14.00 do 17.00
i soboty w godz. od 10.00 do 14.00