WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Zarząd ROD „Zalesie” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które odbędzie się w dniu 12.04.2019r.  w budynku OZ PZD w Rzeszowie ul. Chmaja 4.

Początek obrad

w I terminie godz. 16:30

* w II terminie godz. 17:00

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.