Plan zagospodarowania ogrodu

Zarząd ROD ,,Zalesie” informuje, że zgodnie z planem pracy na 2023 r. przyjętym przez Walne Zebranie ROD przystępujemy do sporządzenia planu zagospodarowania ogrodu.

W związku z powyższym od dnia 16.10 2023 r. firma geodezyjna będzie dokonywać pomiaru działek. Po zakończeniu prac, które przewidziane są na luty 2024 r. na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona informacja o powierzchni poszczególnych działek.