Rozstrzygnięcie konkursu

Na posiedzeniu w dniu 30 września br., Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie dokonał rozstrzygnięcia konkursu „Mistrz upraw działkowych”. Zarząd postanowił przyznać równorzędne nagrody wszystkim działkowcom biorącym udział w konkursie. 

 Nasi działkowcy prześcigają się w uprawie działki. Każdego roku sadzą coraz to nowsze gatunki i odmiany roślin. Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne w pełni realizują założenia programów przyrodniczych opracowanych w PZD. Wszyscy posiadają kompostowniki, dzięki czemu pozyskują najlepsze podłoże do uprawy warzyw. Każdy zbiera deszczówkę i w ten sposób działkowcy  oszczędzają zasoby naturalne. Nasi działkowcy świadomie uprawiają działki, dlatego mogą pochwalić się dorodnymi plonami i pięknym kwiatami. Efekty ciężkiej pracy widać gołym okiem.     Nagrody zostały rozdane podczas uroczystego posiedzenia Zarządu ROD w dniu 9 października br., następującym osobom: Pani Irena Wianecka – działka nr 394 – za bioróżnorodność na działce  

  Pan Józef Zawiślak – działka nr 558 – za dorodną śliwomorelę  

 Pani Anna Czarnek-Bulsza – działka nr 166 – za ukwieconą działkę 

 Pan Jerzy Komora – działka nr 166 A – za piękne winorośle 

 Państwo Bożena i Józef Bułat – działka nr 252 A – za największe dynie  oraz Panie: Zofia i Krystyna za ciekawe uprawy na działkach.