Struktura ROD „Zalesie”

Zarząd ROD im. „Zalesie” w Rzeszowie:

Prezes – Jadwiga Przepaśniak
Wiceprezes – Janusz Rejdych
Sekretarz – Monika Jaczewska
Skarbnik – Bożena Bułat

Członek – Adam Wróbel

Elektryk – tel. 660-050-317

Gospodarz Ogrodu – tel. 530-225-599