Struktura ROD „Zalesie”

Zarząd ROD im. „Zalesie” w Rzeszowie:

Prezes – Jadwiga Przepaśniak
Wiceprezes – Janusz Rejdych
Sekretarz – Monika Jaczewska
Skarbnik – Adam Wróbel
Członek – Bogusława Kowal

Komisja Rewizyjna ROD

Przewodniczący – Witold Hajduk
Zastępca przewodniczącego – Anna Czarnek – Bulsza
Sekretarz – Anna Wędkowska
Członek – Krystyna Wąsik
Członek – Ludmiła Srokowska

Elektryk – tel. 513-873-743

Gospodarz Ogrodu – tel. 453-036-275