Utylizacja azbestu

Działkowcy, którzy chcą zutylizować azbest proszeni są o pismo informacyjne z danymi adresowymi, ilością azbestu w m² i rodzajem płyt, skierowane do biura Okręgu Podkarpackiego PZD ul. Chmaja 4 do 20.12.2019r.