Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

8 marca 2024 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze ROD „Zalesie”, na którym ustępujący Zarząd ROD oraz Komisa Rewizyjna ROD przedstawiły sprawozdania z działalności za 2023r., a także za okres kadencji 2019-2023. Ponadto Zarząd ROD przedstawił plan pracy na 2024r., program działania na okres kadencji 2024 – 2028, a także projekty uchwał na rok 2024.

Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi, który w tym samym składzie został jednogłośnie wybrany przez działkowców na kolejną kadencję. W niezmienionym składzie pozostała również Komisja Rewizyjna ROD, ponadto wybrano dwóch delegatów na Okręgowy Zjazd PZD.

Zaproszony na zebranie Prezedent Mista Rzeszowa Konrad Fijołek wyraził uznanie dla pracy Prezes Jadwigi Przepaśniak na rzecz ogrodu, a także podkreślił, jak wiele znaczy dla niego dobra współpraca z całym Zarządem ROD „Zalesie”.

Prezydent ogłosił, że podjął decyzję o uwzględnieniu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Rzeszowa, w związku z czym działkowcy nie muszą się obawiać ich likwidacji.

Na koniec spotkania zostało złożone przez działkowców stanowisko w sprawie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych w całej Polsce, w którym wnosi się o wpisanie ROD do wszystkich 13 stref w profilu podstawowym. Pismo to zostanie wysłane do Prezydenta, Premiera oraz Ministra Rozwoju i Technologii.

Prezes ROD „Zalesie” Jadwiga Przepaśniak