WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Zarząd ROD „Zalesie” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które odbędzie się w dniu 12.04.2019r.  w budynku OZ PZD w Rzeszowie ul. Chmaja 4.

Początek obrad

w I terminie godz. 16:30

* w II terminie godz. 17:00

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *