Wywóz śmieci – zmiana cen

W związku ze znacznym wzrostem kosztów wywozu śmieci w 2020 r. z terenu ROD prosimy o dokonywanie wpłat za wywóz śmieci w kwocie 50 zł od działki rocznie.

Osoby, które już wniosły opłaty proszone są o dopłatę 25 zł.

Podwyżka nie jest zależna od Zarządu ROD, wynika ze stawek określonych przez MPGK.

Cena wywozu 1 kontenera w 2019 r wynosiła 435 zł, a w 2020 r. wzrosła do 1035 zł.