Zmiana adresu

Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie zawiadamia, że został nadany numer porządkowy ROD „Zalesie” 35-307 Rzeszów ul. Armii Krajowej 4a (dotychczasowy adres ROD) na nowy: 35-307 Rzeszów, ul. Armii Krajowej 4 E