Zmiana organizacji Biura ROD „Zalesie”

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa – COVIG-19 i zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin zostały wprowadzone procedury określone w Zarządzeniu Prezesa PZD z dnia 16.03.2020 r.

Biuro i Kasa Zarządu ROD „Zalesie” od dnia 16 marca do odwołania przechodzi na pracę zdalną. NIE BĘDZIEMY przyjmować interesantów, działkowców.

Wszelkie kontakty odbywać się będą drogą e-mailową, pocztową i telefoniczną.

E-mail : biuro@rodzalesie.rzeszow.pl
Telefon :   501 960 990  czynny : w  środy od 14.00- 17.00 i w soboty od 10.00 do 14.00

W razie awarii proszę dzwonić do:
Gospodarza Ogrodu – 530 225 599
Elektryka – 513 873 743

W celu pokrycia kosztów funkcjonowania ROD i płynności finansowej ogrodu, prosimy o dokonywanie opłat zaliczkowych z tytułu użytkowania działki  na konto bankowe ROD w wysokości opłat uchwalonych na 2019 r.

Termin dokonywania wpłat do 15.05.2020 r.

ROD ZALESIE  BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

Prosimy o podanie na przelewie nr działki oraz stan licznika elektrycznego. Opłata za zużycie prądu 0,59 zł za kwh