Zmiana organizacji pracy Biura ROD „Zalesie”

Informujemy, że w związku z epidemią Kasa i Biuro Zarządu będą nieczynne do odwołania.
Zarząd ROD przechodzi na pracę zdalną. Do chwili ustalenia przez Walne Zebranie opłat na 2021 r., w celu pokrycia kosztów funkcjonowania ROD i płynności finansowej ogrodu, prosimy o dokonywanie opłat z tytułu użytkowania działki na konto bankowe ROD w wysokości opłat z 2020 r.

opłata ogrodowa 0,60 zł od m. kw. działki
opłata członkowska 6 zł
opłata za wywóz śmieci 50 zł
opłata za wodę 10 zł
opłata energetyczna 20 zł – działkowcy posiadający prąd

ROD ZALESIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001 


Prosimy o podanie na przelewie nr działki oraz stan licznika elektrycznego.
Opłata za zużycie prądu 0,65 zł za kwh

Prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami biura.
Kontakt należy utrzymywać w drodze komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz listownej.


E-mail: rodzalesierzeszow@pzd.pl
Telefon: 501 960 990 czynny: w środy od 14.00-17.00 i w soboty od 10.00 do 14.00


W razie awarii proszę dzwonić do:
Gospodarza Ogrodu 530 225 599
Elektryka 513 873 743